اخبار تراکتور سازی تبریز

بازی دوستانه تیم امید با پیکان لغو شد

اخبار تراکتور سازی تبریز -امروز قرار بود دومین بازی دوستانه تیم امید با پیکان برگزار شود اما این بازی دوستانه لغو شد. برای ادامه مطلب با اخبار تراکتور سازی تبریز همراه باشید.

بازی دوستانه تیم امید ایران با پیکان به دلیل عدم همکاری باشگاهها با تیم امید در دادن بازیکنان و نبود نفرات کافی تیم امید ایران برای بازی دوستانه دوم لغو شد.

قرار بود در بازی با پرسپولیس یک گروه از بازیکنان و در بازی با پیکان یک گروه دیگر بازی کنند که با توجه به کمبود بازیکن امکان برگزاری بازی با پیکان وجود نداشت و این بازی که قرار بود در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال برگزار شود لغو شد.

دیدگاهتان را بنویسید