اخبار تراکتور سازی تبریز

سکونت در آتن؛ مانع تراکتوری شدن کریم

اخبار تراکتور سازی تبریز – مهاجم باتجربه تیم ملی فوتبال ایران می خواهد به زندگی خود در یونان ادامه دهد. برای ادامه مطلب با اخبار تراکتور سازی تبریز همراه باشید.

همزمانی تقریبی دو خبر قرار داشتن کریم انصاری فرد در لیست خرید تابستانی تراکتور و پایان همکاری این بازیکن با باشگاه آ.ا.ک آتن باعث شد تا خیلی ها کار بازگشت او به تبریز را پایان یافته بدانند. این اتفاق اما با توجه به شرایط فعلی مهاجم تیم ملی، فراهم نیست.

همسر کریم انصاری فرد یونایی است و او قصد دارد تا جایی  که ممکن است بازی در این کشور را ادامه دهد. آترومیتوس یکی از گزینه های انصاری فرد برای ادامه کار در یونان است ولی با توجه به اینکه فسخ قرارداد او با تیم قبلی هنوز نهایی نشده، مشخص نیست که تصمیم نهایی کریم چه خواهد بود.

مهاجم 32 ساله تیم ملی پیشنهاد اولیه تراکتور برای فصل آینده را رد کرده است. البته در صورتی که کریم انصاری فرد موفق به عقد قرارداد دلخواه با تیمی از یونان نشود، آن گاه تراکتور به عنوان اولویت اول در بین باشگاه های داخلی، دوباره برای او مطرح خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید