اخبار تراکتور سازی تبریز

دو جلسه بی نتیجه برای زنوزی و تراکتور

اخبار تراکتور سازی تبریز – در روزهای گذشته دو جلسه پیرامون مالکیت محمدرضا زنوزی برگزار شده است. برای ادامه مطلب با اخبار تراکتور سازی تبریز همراه باشید.

دو جلسه بی نتیجه برای زنوزی و تراکتور

در روزهای گذشته نماینده محمدرضا زنوزی و باشگاه تراکتور جلساتی را با مسئولان شهری و استانی آذربایجان شرقی برگزار کرده است.

با این حال پیگیری خبرنگار ما حکایت از آن دارد که این جلسات به نتیجه موردنظر زنوزی برای ادامه تیمداری منجر نشده است.

همچنین راهکار و مشتری برای فروش باشگاه ارائه نشده تا این باشگاه همچنان در وضعیت مبهم به سر ببرد.

دیدگاهتان را بنویسید